De PGS 37-2 in de recyclingbranche

Batterij verwijderen recycling

Heb je er al wat over gehoord of gelezen? Er is een definitieve versie gepubliceerd van de PGS 37-2, een set richtlijnen die betrekking hebben op de opslag van lithiumhoudende energiedragers. In dit artikel leggen we uit wat de PGS 37-2 inhoud, wie ermee te maken krijgen en geven we onze visie op de implementatie van PGS 37-2 binnen de (elektronica)recyclingbranche.

Wat is de PGS 37-2?

PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. PGS-richtlijnen beschrijven risico’s die verband houden met activiteiten rondom gevaarlijke stoffen. In deze richtlijnen worden vervolgens doelen en maatregelen geformuleerd om deze risico’s te beheersen en de negatieve effecten voor mens en milieu te beperken. In de PGS 37-2 wordt gekeken naar de risico’s rondom de opslag van lithium energiedragers. De PGS 37-2 kan online door iedereen worden geraadpleegd via onderstaande link.

PGS 37-2:2023 Versie 1.0

Waarom is de PGS 37-2 richtlijn opgesteld?

De opslag van lithium-ion batterijen en accu’s neemt in rap tempo toe, aan de opslag van deze energiedragers zijn verschillende risico’s verbonden. De accu’s kunnen namelijk instabiel worden door onder anderen overladen, diepontladen, hoge of lage temperaturen en beschadigingen door slag of stoot. Wanneer een lithium energiedrager instabiel wordt kan dit leiden tot (zeer heftige) ontbranding waarbij zeer giftige pyrolyseproducten vrijkomen en waarbij corrosief en giftig bluswater ontstaat.

Wie krijgt met de PGS 37-2 te maken?

De PGS 37-2 geldt in principe voor alle bedrijven waar lithium energiedragers worden opgeslagen. Er zijn echter bepaalde ondergrenzen die eerst overschreden moeten worden en ook een aantal uitzonderingen. Dit samen bepaald het zogenaamde toepassingsbereik van de richtlijn.

Toepassingsbereik PGS 37-2

Wil je weten of jouw bedrijf moet voldoen aan de PGS 37-2? Dan kun je jouw bedrijf toetsen aan het toepassingsbereik van de richtlijn. Dit doe je door onderstaande stappen te volgen:

 1. Is er sprake van opslag van lithium energiedragers binnen jouw bedrijf?
  Bekijk tabel 1 uit de PGS voor een overzicht van de lithium energiedragers die onder de richtlijn vallen.
 2.  Overschrijdt jouw opslag de ondergrens
  Pas wanneer je de ondergrenzen uit de PGS 37-2 overschrijdt is de richtlijn van toepassing. In tabel 2 worden alle ondergrenzen omschreven. De hoeveelheid varieert van 30 – 1.000kg, afhankelijk van het type en de status van de energiedragers.
 3. Geldt er voor jouw opslagvoorziening een uitzondering?
  Er zijn een aantal specifieke uitzonderingen geformuleerd. Wordt jouw situatie hier genoemd dan is de PGS 37-2 voor jou niet van toepassing.

Als laatste is het belangrijk om te beseffen dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen het gebruik van lithiumaccu’s en de opslag hiervan. Alleen opslag valt onder deze PGS.

Ben je wettelijk verplicht om aan PGS 37-2 te voldoen?

Nu je weet of je binnen de reikwijdte van de PGS 37-2 valt vraag je jezelf wellicht af of het wettelijk verplicht is om ook aan alle eisen te voldoen. Momenteel is het zo dat er een definitieve versie is gepubliceerd. Het kan zijn dat omgevingsdiensten hier al naar gaan verwijzen maar er bestaat nog geen wettelijke verplichting. De PGS moet namelijk eerst worden opgenomen in het Besluiten Activiteiten Leefomgeving (BAL), daarna wordt de richtlijn verplicht en kan deze worden afgedwongen. Naar verwachting zal dit rond 1 januari 2025 gebeuren maar deze datum staat niet vast.

Als de PGS eenmaal in het BAL is opgenomen geldt deze per direct voor nieuwe activiteiten. Voor bestaande activiteiten zijn een reeks implementatietermijnen opgenomen in bijlage J van de richtlijn.

Wat betekent PGS 37-2 in jouw situatie?

In de PGS 37-2 worden verschillende typen opslagvoorzieningen eerst verdeeld in zogenaamde ‘typicals’. Binnen één bedrijf kunnen overigens ook meerdere typicals aanwezig zijn. Van welke typical(s) binnen jouw bedrijf sprake is hangt af van de omvang van de opslag, de status van de energiedragers en het type opslag. In tabel 3 kun je de eigenschappen van de verschillende typicals vinden.

Scenario’s, doelen en maatregelen
De PGS 37-2 is opgebouwd uit drie elementen:

 1. Scenario’s
  Ongewenste gebeurtenissen die we willen voorkomen.
 2. Doelen
  Hier wordt beschreven wat bereikt moet worden om de gebeurtenissen uit de scenario’s te voorkomen.
 3. Maatregelen
  Maatregelen beschrijven hoe de doelen bereikt kunnen worden. Zowel op het gebied van het voorkomen van een gebeurtenis als het bestrijden van de gevolgen, wanneer deze zich toch voordoet.

Pas wanneer je weet welke typical(s) op jouw situatie van toepassing zijn, kun je bepalen welke maatregelen er gelden. Er zijn totaal 74 maatregelen gericht op verschillende onderwerpen, waaronder:

 • Opleiding en deskundigheid van personeel
 • Bouwkundige aspecten, zoals brandcompartimenten
 • Ingangscontrole en registratie van lithium energiedragers
 • Brand detectie en bestrijding

Alle scenario’s, doelen en maatregelen uit de PGS 37-2 zijn terug te vinden in de PGS.

Laptops inleveren PGS 37-2

Impact op elektronica recycling bedrijven

De implementatie van een aantal van de maatregelen, waaraan veel (elektronica) recycling bedrijven zullen moeten voldoen, vereist een behoorlijke investering in tijd en geld. Vooral omdat niet alleen losse energiedragers maar ook alle producten waar een energiedrager in zit onder de richtlijn vallen.

Recyclingbedrijven hebben bovendien hoofdzakelijk te maken met de soorten energiedragers waarvoor de maatregelen het strengst zijn. Namelijk gebruikte, onverpakte en/of defect/beschadigde energiedragers.

Met zekerheid kan worden gesteld dat het voor veel bedrijven een behoorlijke uitdaging wordt om aan alle maatregelen uit de PGS 37-2 te voldoen. Het valt daarom aan te bevelen om tijdig aan de slag te gaan met de PGS 37-2. Bij Whale Recycling hebben we inmiddels één medewerker die een training over de PGS 37-2 heeft gevolgd, hiervan zijn er verschillende beschikbaar. Zoals bij Special Cargo Services en Evofenedex.